Actualiteiten

Ingrijpende besluiten binnen de (dochter)onderneming? Betrek tijdig de Ondernemingsraad voor advies en/of instemming!

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel in uw onderneming. De OR heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht. Indien uw dochteronderneming (ook) een OR heeft én u voornemens bent een besluit te nemen dat direct ingrijpt in de dochteronderneming, dient u óók de OR van de dochteronderneming om advies te vragen. Bijvoorbeeld in het geval de moedervennootschap (extern) advies vraagt over - of besluit tot - verkoop van de dochteronderneming. Het is aan te bevelen om vooraf met de OR procesafspraken te maken en de OR tijdig te betrekken bij ingrijpende besluiten.