Actualiteiten

Internationale battle of forms: zorg dat alleen uw algemene voorwaarden van toepassing zijn

Een battle of forms doet zich voor wanneer twee partijen allebei hun eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren. Naar Nederlands recht gelden dan de algemene voorwaarden van de partij die als eerst naar zijn algemene voorwaarden heeft verwezen. Hoe zit dat in een internationale situatie? Welke rechter is bevoegd, wanneer bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van de één naar de Nederlandse rechter wijzen en die van de ander naar de Belgische rechter (forumkeuze)? Recent heeft het gerechtshof beslist dat in een dergelijke situatie eigenlijk alleen sprake is van een geldige forumkeuze als tussen partijen wilsovereenstemming bestaat. Als die er niet is, mist de forumkeuze in de algemene voorwaarden toepassing en wordt teruggevallen op de wet en kan het zomaar zijn dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is. Let dus bij internationale handel extra goed op de toepasselijkheid van uw eigen algemene voorwaarden.