Actualiteiten

Jaarrekening (tijdig) gedeponeerd bij uw aantreden als bestuurder?

Het bestuur van een vennootschap heeft de taak jaarrekeningen tijdig te deponeren. Indien het bestuur dit nalaat, bepaalt de wet dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk vervult. In geval van faillissement wordt vermoed dat die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement, waarmee het bestuur aansprakelijk is voor het boedeltekort. Ook wanneer u als bestuurder aantreedt nádat de deponeringstermijn is verstreken, loopt u het risico persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld. U hebt als (nieuwe) bestuurder de verplichting de jaarrekening alsnog te deponeren. Wordt u bestuurder, controleer dan in ieder geval of de jaarrekeningen (tijdig) zijn gedeponeerd!