Actualiteiten

Kies bewust tussen een loonopschorting of loonstop

Voldoet uw arbeidsongeschikte werknemer niet aan de regels bij ziekteverzuim of re-integratie? Bepaal dan eerst wat de aard is van de verplichtingen die niet worden nagekomen. Als het gaat om controleverplichtingen, kunt u het loon opschorten. Als uw werknemer – kort gezegd - weigert mee te werken aan re-integratieverplichtingen, kunt u het loon stopzetten. In dit laatste geval hoeft het loon niet alsnog met terugwerkende kracht te worden betaald als de werknemer zijn verplichtingen terug oppakt. Kies altijd de juiste maatregel, zodat u zeker weet dat u voldoet aan alle voorwaarden voor het opleggen hiervan.