Actualiteiten

Kom zo nodig een nieuwe proeftijd overeen

Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt en daarna een nieuwe arbeidsovereenkomst met dezelfde werknemer wordt gesloten, geldt dat niet opnieuw rechtsgeldig een proeftijd kan worden overeengekomen. Dit is anders indien (I) de nieuwe overeenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden vereist dan de voorgaande dienstbetrekking en (II) de ervaringen gedurende deze dienstbetrekking onvoldoende inzicht hebben gegeven in de geschiktheid van de werknemer voor de nieuwe functie. In dat geval kunt u dus met uw huidige werknemer opnieuw een proeftijd overeenkomen voor zijn nieuwe functie. Maak hier desgewenst gebruik van.