Actualiteiten

Laat uw werknemer tekenen voor het concurrentiebeding

Het schriftelijkheidsvereiste speelt bij een concurrentiebeding een belangrijke rol. Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt tegenwoordig dat het concurrentiebeding in die arbeidsovereenkomst zelf dient te zijn opgenomen. Wanneer het om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat, is dat niet per se noodzakelijk. Wel dient in dat geval aan één van de twee volgende vereisten zijn voldaan: (i) het document waarin het concurrentiebeding staat moet als bijlage bij de arbeidsovereenkomst zijn gevoegd en in de arbeidsovereenkomst moet zijn verwezen naar dit document, of (ii) de werknemer heeft in de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk verklaard dat hij instemt met het concurrentiebeding. Wij adviseren het zekere voor het onzekere te nemen en het concurrentiebeding altijd op te nemen in een document dat door de werknemer wordt getekend.