Actualiteiten

Leg interne bedrijfsregels vast en maak deze kenbaar aan uw werknemers

Als werkgever hebt u regels voor de interne bedrijfsvoering, bijvoorbeeld rondom thuiswerken of het gebruik van personeelskortingen. Het is van belang deze regels goed vast te leggen. Zo kan het onterecht gebruik maken van een personeelskorting door een werknemer bijvoorbeeld leiden tot een terecht ontslag op staande voet bij een werkgever die een duidelijk beleid voert. Zónder zo’n beleid zou die zware sanctie veel minder snel overeind blijven. Leg daarom uw interne regels schriftelijk vast in (bijvoorbeeld) een personeelshandboek. Zorg er voor dat iedere werknemer aantoonbaar op de hoogte is van het personeelshandboek, bijvoorbeeld door een getekende verklaring of een verwijzing in de arbeidsovereenkomst.