Actualiteiten

Let goed op met wie u zaken doet

Als u zaken doet met een vennootschap, hebt u in de praktijk natuurlijk te maken met iemand die deze vennootschap vertegenwoordigt. Controleert u altijd of diegene ook bevoegd is namens de vennootschap overeenkomsten te sluiten? Het uitgangspunt van de wet is dat het bestuur (of een bestuurder) de vennootschap vertegenwoordigt. Daarop zijn uitzonderingen. In de statuten van een vennootschap kan bijvoorbeeld zijn bepaald dat ten minste twee bestuurders moeten tekenen. Dit zal ook uit het handelsregister moeten blijken. Daarnaast kan iemand een volmacht hebben waaruit blijkt dat hij de vennootschap mag vertegenwoordigen. Sluit u een overeenkomst met een daartoe niet bevoegd persoon, dan kan de vennootschap die overeenkomst vernietigen.