Actualiteiten

Let op de risico’s van werknemers met meerdere (parttime) banen!

Wanneer een werknemer meerdere parttime banen heeft, loopt u mogelijk tegen problemen aan als de werknemer arbeidsongeschikt wordt. Afhankelijk van de aard en ernst van de arbeidsongeschiktheid, bent u namelijk gezamenlijk met andere werkgevers verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Ook bent u er verantwoordelijk voor dat uw werknemer de maximale toegestane arbeidstijden niet overschrijdt. Neemt u een (parttime) medewerker in dienst? Zorg er dan altijd voor dat u een nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst opneemt, waarin u aangeeft dat nevenwerkzaamheden slechts mogelijk zijn bij voorafgaande toestemming. Zo kunt u de arbeidstijdenwet in de gaten houden en met de andere werkgever(s) afstemmen bij arbeidsongeschiktheid.