Actualiteiten

Let op: structureel een huurachterstand laten ontstaan, kan ook grond voor ontbinding van de huurovereenkomst opleveren!

Uit vaste rechtspraak blijkt dat bij een huurachterstand een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst pas wordt toegewezen als een huurachterstand van ten minste drie maanden is ontstaan. Als de huurder stelselmatig te laat en/of onvolledig betaalt, kan dit – hoewel op dat moment geen sprake meer is van een huurachterstand - óók een tekortkoming opleveren die ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Of ontbinding op deze grond wordt toegewezen, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Denk hierbij in ieder geval aan het verzenden van meerdere aanmaningen en/of het inschakelen van een deurwaarder. Denk hier dus aan wanneer u last hebt van structurele te-laat-betalers.