Actualiteiten

Leuker kunnen we het niet maken, wel (juridisch) complexer

De WWZ introduceert per 1 juli 2015 naast de bekende ontslagroutes een nieuwe route voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst: de opzegging met schriftelijke instemming van de werknemer. Let op: dit is iets anders dan het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Er zijn enkele (juridisch-technische) verschillen. Voor de opzegging moet bijvoorbeeld een redelijke grond aanwezig zijn en bovendien bent u (na 24 maanden dienstverband) een transitievergoeding verschuldigd in het geval een werknemer instemt met de opzegging. Bij een beëindigingsovereenkomst geldt dit niet (al zal een werknemer in de praktijk niet snel tekenen zonder aanspraak op de transitievergoeding). Voorkom niettemin onaangename verrassingen door de juridische nuanceverschillen bij de ontslagonderhandelingen goed voor ogen te houden.