Actualiteiten

Maak afspraken over de auto van de zaak van uw zieke werknemer

Wanneer uw werknemers de auto van de zaak ook privé mogen gebruiken, wordt deze afspraak gezien als een (secundaire) arbeidsvoorwaarde. In bepaalde gevallen, zoals bij langdurige ziekte van uw werknemer, zult u deze voorwaarde willen wijzigen of zelfs willen intrekken. Dit is niet eenvoudig. Rechters hebben meermaals bepaald dat een zieke werknemer in beginsel recht houdt op de auto van de zaak. Ook een beroep op een eenzijdig wijzigingsbeding of goed werknemerschap biedt lang niet altijd soelaas. Houd daarom al bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst rekening met dit onderwerp en neem desgewenst op wanneer het recht op de auto van de zaak vervalt.