Actualiteiten

Maak afspraken over het opnemen van (te veel) vakantiedagen!

Als uw werknemer aan het einde van zijn dienstverband vakantiedagen over heeft, krijgt hij deze uitbetaald. Soms is echter sprake van het omgekeerde geval: de werknemer heeft een negatief verlofsaldo. De rechtspraak is verdeeld over de vraag of u een negatief verlofsaldo mag verrekenen met het nog verschuldigde loon of de eindafrekening. Als u geen schriftelijke afspraken hebt gemaakt, loopt u als werkgever een risico. Spreek dus vooraf met uw werknemer af dat een eventueel negatief verlofsaldo met de eindafrekening wordt verrekend. Hiermee voorkomt u dat een negatief verlofsaldo voor uw eigen rekening komt.