Actualiteiten

Maak duidelijke afspraken over de bonusuitkering aan vertrekkende werknemers

Werknemers met een commerciële functie ontvangen regelmatig een bonus, afhankelijk van hun persoonlijke resultaten en/of het bedrijfsresultaat. Veelal wordt daarbij niet vastgelegd wat te doen als zo’n werknemer op enig moment (vrijwillig) uit dienst treedt. Op basis van rechterlijke uitspraken lijkt een uitkering naar rato dan het uitgangspunt te zijn, dus bijvoorbeeld 8/12e van de volledige bonus als iemand in augustus uit dienst treedt. Als u liever geen bonus uitkeert aan een (vrijwillig) vertrekkende werknemer, is het van belang vooraf duidelijke afspraken te maken, bijvoorbeeld door af te spreken dat de werknemer die bonus alléén ontvangt als hij het volledige kalenderjaar in dienst is geweest.