Actualiteiten

Maak gebruik van de nieuwe ketenregeling!

Wanneer u als werkgever gebruik maakt van tijdelijke contracten, zult u rekening houden met de ketenregeling. De huidige ketenregeling houdt in dat u met uw werknemers maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten binnen twee jaar mag sluiten. Een opvolgend contract daarna is een vast contract, behalve als een tussenpoos van meer dan zes maanden in acht is genomen (dus 3x2x6). Vanaf januari 2020 wijzigt deze ketenregeling. U kunt arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari eindigen, verlengen tot maximaal drie jaar. Houd hierbij wel in acht dat het maximum van drie contracten en de tussenpozen van zes maanden blijven bestaan (dus 3x3x6). Maak desgewenst gebruik van deze verruiming van de ketenregeling!