Actualiteiten

Maak gebruik van de uitzondering op de ketenregeling voor 18-minners

Na 24 maanden en/of meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd heeft uw werknemer, behoudens uitzonderingen, op grond van de ketenregeling een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Indien uw werknemer de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, dan kunt u mogelijk een beroep doen op een uitzondering. Het maximum van 24 maanden en/of meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt namelijk niet voor een werknemer die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt én over de gehele duur niet meer dan gemiddeld twaalf uren per week heeft gewerkt. Deze arbeidsovereenkomsten tellen niet mee in de keten, waardoor u uw werknemer langer voor bepaalde tijd kunt contracteren.