Actualiteiten

Maak gebruik van gaten in uw standaard-cao

Wanneer u en uw werknemer zijn gebonden aan een standaard-cao, is het niet toegestaan in de individuele arbeidsovereenkomst afspraken te maken die afwijken van deze cao. Dit mag ook niet wanneer deze afspraken gunstiger zijn voor de werknemer. Dergelijke afwijkende afspraken zijn nietig op grond van de Wet CAO. Alleen ten aanzien van onderwerpen die niet in de standaard-cao zijn geregeld, mag u afwijkende afspraken maken met uw werknemer, zo blijkt uit rechtspraak. Kijk dus in de standaard-cao en maak indien nodig en gewenst aanvullende afspraken over niet geregelde arbeidsvoorwaarden.