Actualiteiten

Maak gebruik van het juiste model huurovereenkomst

De ROZ-modellen worden in de huurrechtpraktijk veel gebruikt. Elk (wettelijke) huurregimes heeft een eigen model. In de praktijk komt het regelmatig voor dat het verkeerde model wordt gebruikt. Realiseer u dat het niet uitmaakt welke titel de huurovereenkomst heeft. Doorslaggevend is het gebruik wat partijen bij het sluiten van de huurovereenkomst voor ogen heeft gestaan en de inrichting van het gehuurde. Zo werd geoordeeld dat een overeenkomst onder de noemer “huur bedrijfsruimte”(in de huurovereenkomst stond dat het gehuurde was bestemd voor bedrijfsmatige (ver)huur van kamers), in feite huur van woonruimte was. Dit kan veel consequenties hebben, bijvoorbeeld voor de opzegging. Zorg dus dat van het juiste huurrechtelijk regime wordt uitgegaan.