Actualiteiten

Maak gebruik van het retentierecht – een effectief incassomiddel!

Worden uw facturen niet betaald? Dan kan het retentierecht u uitkomst bieden. Met het retentierecht mag een schuldeiser namelijk afgifte van een zaak aan zijn schuldenaar opschorten, totdat de schuldenaar zijn verplichtingen heeft voldaan. Voor het uitoefenen van het retentierecht gelden drie eisen: 1) een opeisbare vordering, 2) voldoende samenhang tussen de vordering en de afgifteverplichting en 3) de macht over de zaak. De retentor heeft bij een uiteindelijke executie van de zaak voorrang bij de verdeling van de executieopbrengst, ook ten opzichte van een pand- of hypotheekhouder. Door gebruik te maken van uw retentierecht verkeert u in een sterke positie.