Actualiteiten

MAAK GEEN MISBRUIK VAN DE TURBOLIQUIDATIE!

Een BV kan op diverse manieren worden ontbonden en geliquideerd. Indien een BV op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, kan de vennootschap door middel van een turboliquidatie worden ontbonden. Dit betekent een snelle afwikkeling. Het brengt voor de bestuurders ook risico’s met zich mee. Indien zonder noodzaak een einde wordt gemaakt aan het bestaan van de BV en er wordt meegewerkt aan onverplichte onttrekkingen uit het vermogen van de vennootschap, dan kan dit tegenover schuldeisers onrechtmatig zijn, waardoor bestuurders in privé kunnen worden aangesproken. Zijn op het moment van ontbinding nog baten te verwachten? Ga dan niet over tot turboliquidatie van de BV!