Actualiteiten

Maak geheimhoudingsafspraken met uw uitzendkrachten

Hebt u een overeenkomst gesloten met een uitzendonderneming op grond waarvan uitzendkrachten aan u ter beschikking worden gesteld? Verplicht dan niet alleen de uitzendonderneming, maar ook de uitzendkrachten zelf geheimhouding te betrachten. U hebt hiervoor twee mogelijkheden. U kunt uw uitzendkracht zowel via de uitzendonderneming als rechtstreeks verplichten tot geheimhouding. De ABU algemene voorwaarden benoemen deze mogelijkheden al, maar ook indien u niet bij de ABU bent aangesloten, kunt u gebruik maken van deze mogelijkheden. Leg gemaakte afspraken schriftelijk vast en neem daarbij een boetebeding op, zodat uw bedrijfsinformatie beter wordt beschermd!