Actualiteiten

Maak grond(en) voor ontslag van een statutair bestuurder tijdig en volledig kenbaar!

Een rechtsgeldig vennootschappelijk ontslag van een statutair bestuurder betekent automatisch het einde van zijn arbeidsovereenkomst. Dit arbeidsrechtelijke ontslag kan als zodanig niet worden aangevochten en hersteld. De bestuurder geniet nog wel enige arbeidsrechtelijke bescherming: de eis van een redelijke ontslaggrond is óók op hem van toepassing. Deze redelijke grond moet u als werkgever bovendien tijdig en volledig kenbaar maken, namelijk ten tijde van het vennootschapsrechtelijke ontslag. Bent u te laat of niet volledig, dan loopt u het risico dat u een billijke vergoeding bent verschuldigd. Neem dit in acht!