Actualiteiten

Maak maatwerk van slapende dienstverbanden

Vorig jaar Tipten wij dat een dienstverband na twee jaar arbeidsongeschiktheid niet verplicht moet worden beëindigd. Rechters staan toe dat een dienstverband ‘slapend’ wordt gehouden, ook als de reden daarvoor is gelegen in het niet willen betalen van de transitievergoeding. Om deze reden weg te nemen is een aanpassing van de WWZ aangekondigd. Deze wetswijziging zou er per 1 januari 2019 voor zorgen dat u als werkgever met terugwerkende kracht zou worden gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Het wetsvoorstel is vorige week evenwel controversieel verklaard, wat betekent dat de onzekerheid nog wel even voortduurt. Bepaal voorlopig dus nog per geval of u de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen dan wel slapend houdt.