Actualiteiten

Maak maatwerk van uw concurrentiebeding

Als werkgever kunt u een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd laten opnemen, maar daarbij moet wel duidelijk worden welk zwaarwegend belang u hebt om de werknemer aan het beding te binden. Veel werkgevers werken met standaard arbeidscontracten en daar hoeft op zichzelf niets mis mee te zijn, maar realiseert u zich dat het zwaarwegende belang bij een concurrentiebeding op een specifieke werknemer toegesneden moet zijn. In het beding moet zijn opgenomen waarom de taken waar een individuele werknemer mee belast is een concurrentiebeding noodzakelijk maken. Een concurrentiebeding vergt dus maatwerk, een generieke bepaling volstaat niet.