Actualiteiten

Meld tijdig een betalingsonmacht als een belasting- of pensioenschuld niet kan worden betaald

Als bestuurder kunt u hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor het niet betalen van belastingschulden en/of verplicht gestelde pensioenpremies van uw BV. U kunt dit grotendeels voorkomen door uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag waarop de belastingschuld en/of premie betaald had moeten worden schriftelijk betalingsonmacht te melden. In dat geval moet de Belastingdienst of het pensioenfonds bewijzen dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Mocht u niet of te laat betalingsonmacht melden, dan wordt reeds vermoed dat de niet betaling aan u als bestuurder is te wijten. U staat dan – kort gezegd – met 1-0 achter. Voorkom dit en meld indien nodig tijdig betalingsonmacht via het formulier van de Belastingdienst!