Actualiteiten

Neem de nieuwe cumulatiegrond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst mee in uw overwegingen

Vanaf 1 januari 2020 kan de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbinden als sprake is van een combinatie van omstandigheden die ertoe leidt dat ontslag redelijk is. Situaties zoals disfunctioneren, verwijtbaar handelen door de werknemer en een verstoorde arbeidsverhouding kunnen nu dus gezamenlijk leiden tot een voldragen ontslaggrond. De verwachting is daarom dat het eenvoudiger wordt om via de kantonrechter tot ontslag te komen. Houd het bestaan van deze nieuwe cumulatiegrond daarom in gedachten bij het indienen van een ontbindingsverzoek of bij onderhandelingen ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.