Actualiteiten

Neem zo nodig de notificatieplicht in acht

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft gisteren geoordeeld dat u als werkgever de privécommunicatie van uw werknemers op de werkvloer niet mag volgen zonder dat u hen hiervan van te voren op de hoogte stelt. Deze notificatieplicht is nieuw. Blijven staan is dat u de privécommunicatie van uw werknemers enkel mag volgen wanneer u daarvoor een goede reden hebt. Ook moet u aantonen dat u geen minder vergaande maatregelen kunt treffen. Wees u bewust van deze (aanvullende) voorwaarden wanneer u op de werkvloer privécommunicatie wilt volgen.