Actualiteiten

Onderneem actie bij (een voornemen tot) boeteoplegging!

Onlangs heeft de Inspectie SZW het Jaarverslag 2018 gepubliceerd. Het jaarverslag biedt interessante inzichten over het opleggen van boetes en het innen daarvan. Slechts in 36 procent van de zaken wordt tegen een voornemen tot boeteoplegging een zienswijze ingediend. Dit terwijl een zienswijze in respectievelijk 26% (bij overtredingen van Arbowetgeving) en 56% (bij illegale tewerkstelling van vreemdelingen) van de zaken leidt tot matiging van de boete. In 12% van de boetezaken werd naar aanleiding van bezwaren zelfs besloten helemaal af te zien van boeteoplegging. Wordt u geconfronteerd met (een voornemen tot) boeteoplegging ten aanzien van één van de genoemde of andere feiten? Dien dan altijd een zienswijze in of maak bezwaar.