Actualiteiten

Ook een intentieovereenkomst schept verplichtingen!

Anders dan veel mensen denken, is het sluiten van een intentieovereenkomst niet vrijblijvend. Zo’n intentieovereenkomst brengt namelijk de verplichting mee te goeder trouw door te onderhandelen over het aangaan van een bindende overeenkomst. U doet er dan ook verstandig aan in de intentieovereenkomst op te nemen in welke gevallen partijen wel of niet bevoegd zijn de stekker uit de onderhandelingen te trekken en wie in dat geval welke kosten moet dragen. Formuleer dit op juridisch correcte wijze, zodat er geen misverstanden ontstaan en u niet het risico loopt dat een rechter oordeelt dat u gehouden bent door te onderhandelen, terwijl u daar niets meer voor voelt.