Actualiteiten

Ook een snuffelmiddag telt mee in de keten!

Is sprake van meer dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen drie jaar? Volgens de ketenregeling is de vierde arbeidsovereenkomst dan van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Maar wat wordt meegerekend als arbeidsovereenkomst? In bepaalde situaties kan een (betaalde) snuffelmiddag al worden gezien als één schakel in de keten van arbeidsovereenkomsten. Neemt u een werknemer na een betaalde snuffelmiddag aan? Zorg dan bijvoorbeeld dat deze middag valt onder de reikwijdte van de eerste arbeidsovereenkomst die wordt aangeboden. Of zorg dat u voor de zekerheid slechts maximaal twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbiedt. Zo komt u niet voor (ongewenste) verrassingen te staan.