Actualiteiten

Overgaan tot fusie of splitsing? Kom tijdig in actie!

Meestal vinden fusies of splitsingen van vennootschappen plaats aan het einde van het boekjaar . Hieraan gaat een heel traject vooraf. Zo dient een door alle bestuurders (en commissarissen) ondertekend voorstel tot fusie/splitsing bij de Kamer van Koophandel te worden gedeponeerd. Ook moet de ondernemingsraad, indien aanwezig, advies worden gevraagd. Na publicatie van het fusie-/splitsingsvoorstel in een landelijk dagblad hebben schuldeisers één maand tijd om verzet aan te tekenen. Het definitieve besluit tot fusie of splitsing kan pas ná afloop van deze maand worden genomen (indien geen verzet wordt aangetekend). Onderneem dus tijdig actie indien u een fusie of splitsing wenst.