Actualiteiten

Overweeg altijd de persoonlijke omstandigheden van een werknemer bij een ontslag op staande voet

Overweegt u een werknemer op staande voet te ontslaan? Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet – onder andere - sprake zijn van een dringende reden. Bij de beoordeling of een dringende reden aanwezig is, zijn alle omstandigheden van het geval relevant. Het is daarom van belang dat u, alvorens u overgaat tot het verlenen van het ontslag, de werknemer een mogelijkheid biedt zijn verhaal te doen. Hierbij doet u er verstandig aan specifiek te vragen naar persoonlijke omstandigheden die wellicht spelen. Gaat u daarna over tot ontslag op staande voet? Benoem dan ook dat alle (persoonlijke) omstandigheden hebt afgewogen.