Actualiteiten

Pandrecht op aandelen: check de statuten!

Bent u van plan een lening te verstrekken aan een (rechts)persoon die aandelen houdt in (het kapitaal van) een besloten vennootschap? Of hebt u een vordering op die (rechts)persoon? Dan kan het vestigen van een pandrecht op de aandelen zekerheid bieden. In de statuten van de BV is vaak een blokkeringsregeling opgenomen die ongunstig voor u kan zijn indien u als pandhouder overgaat tot verkoop van de aandelen. Het is dus van belang dat de schuldeiser bij de vestiging van een pandrecht op aandelen in een BV de blokkeringsregeling inclusief de daaraan verbonden prijsbepalingsregeling checkt. U kunt onderhandelen dat voornoemde regelingen uit de statuten wordt geschrapt of aangepast.