Actualiteiten

Pas op met kerstbomen: houd uw concernstructuur regelmatig tegen het licht!

Een concernstructuur met verschillende vennootschappen wordt een ‘kerstboom’ genoemd. Een constructie die vanwege fiscaliteit of aansprakelijkheid handig kan zijn, maar in de praktijk voor problemen kan zorgen. Pas op met deze kerstbomen en houd de concernstructuur regelmatig tegen het licht. Beoordeel daarom of:

 

-      inactieve vennootschappen kunnen worden opgeruimd door fusie of liquidatie;

-      er een wirwar van onderlinge financieringen is die uit elkaar moet worden gehaald;

-      duidelijk is welke vennootschap een bepaalde verplichting is aangegaan. Vaak is onduidelijk welke vennootschap de contractspartij is. Het briefpapier van vennootschap A wordt gebruikt, terwijl vennootschap B de contractspartij is. Zo wordt onbedoeld een betalingsverplichting overgenomen of gegarandeerd.

 

Ondanks het gevaar van deze zakelijke kerstbomen, wensen wij u de komende feestdagen veel plezier bij uw eigen kerstboom.