Actualiteiten

Privéborgstelling bij een overname? Vraag om een uittreksel BRP!

Voor een financiering bij een overname wordt regelmatig gebruik gemaakt van een privéborgstelling van een bestuurder of aandeelhouder. Op grond van de wet moet de echtgenoot van de bestuurder/aandeelhouder toestemming geven voor de privéborgstelling. Bij het ontbreken van de toestemming kan de echtgenoot de rechtshandeling tot borgstelling vernietigen en vervalt de verkregen “zekerheid” voor de financier. Als de bestuurder liegt of zwijgt over zijn burgerlijke staat, is dit voor risico van de financier. Is de borg getrouwd? Laat deze dan meetekenen. Heeft de borg aangegeven geen echtgeno(o)t(e) te hebben? Vraag dan aan de borg dit te onderbouwen door middel van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) en voorkom financiële tegenvallers.