Actualiteiten

Reorganiseren? Bereid u goed voor!

Ziet u zich genoodzaakt vanwege bedrijfseconomische redenen afscheid nemen van personeel? Zorg dan dat u goed bent voorbereid en doorloop – in grote lijnen – de volgende stappen:

1. Stel een reorganisatieplan op met daarin de Fte’s en/of functies die vervallen.

2. Verzamel alle relevante personeelsgegevens en bepaal per functiegroep (via het zogenaamde afspiegelingsbeginsel) wie in aanmerking komt voor ontslag.

3. Vraag indien vereist advies aan de Ondernemingsraad.

4. Ontslaat u meer dan 20 werknemers? Doe dan een melding volgens de Wet Melding Collectief Ontslag.

5. Dien de ontslagaanvragen in bij UWV en onderzoek intussen of de werknemers een vaststellingsovereenkomst willen tekenen. Komt u er gezamenlijk uit? Dan trekt u de ontslagaanvraag in. Zo niet, zeg dan de arbeidsovereenkomst op na verkregen toestemming.