Actualiteiten

Schakel bij twijfel over een ziekmelding direct een bedrijfsarts in

In de vakantieperiode kunt u wel eens twijfelen over een ziekmelding, bijvoorbeeld wanneer een werknemer zich ziek meldt nadat u een verlofverzoek hebt afgewezen. Of omdat uw werknemer (te) vaak een dagje ziek is. Als werkgever bent u zelf niet bevoegd uitspraak te doen over de arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Schakel daarom direct een bedrijfsarts in. De werknemer weet dan dat een twijfelachtige ziekmelding serieus wordt genomen, wat de kans op herhaling en misbruik verkleint. Blijkt de werknemer wel arbeidsongeschikt, dan hebt u zich als goed werkgever gedragen door tijdig een bedrijfsarts in te schakelen. Blijkt de werknemer niet arbeidsongeschikt? Dan zet u het loon stop als de werknemer desondanks weigert te werken.