Actualiteiten

Spreek niet zomaar een torenhoog boetebeding af

Om te voorkomen dat afspraken niet worden nagekomen, kan een boetebeding worden opgenomen. De wet kent geen maximumhoogte, dus het kan aantrekkelijk zijn een erg hoog boetebedrag af te spreken. Indien de hoogte van de boete niet in verhouding staat met de werkelijke schade is de kans echter aanwezig dat een buitensporig boetebeding door de rechter wordt gematigd of zelfs helemaal wordt vernietigd. In dat laatste geval moet u alsnog de hoogte van de schade aantonen. Dit klinkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt dat in veel situaties de schade onvoldoende kan worden onderbouwd en u dus met lege handen staat. Voorkom dit door een reëel boetebeding overeen te komen.