Actualiteiten

Stem uw geheimhoudingsbeding af op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Eind vorig jaar is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) in werking getreden. In de Wbb wordt duidelijk gemaakt wat een bedrijfsgeheim is en hoe u dit kunt beschermen. Eén van de mogelijkheden uw bedrijfsgeheim(en) te beschermen is door het maken van geheimhoudingsafspraken met uw werknemers. De reikwijdte van een geheimhoudingsbeding kunt u zelf bepalen. Het is evenwel raadzaam om specifieke vertrouwelijke informatie die u geheim wilt houden, zodanig te formuleren dat het valt onder (het begrip van) een bedrijfsgeheim in de zin van de Wbb. U kunt dan namelijk gebruik maken van de maatregelen die de Wbb biedt om uw werknemer of de nieuwe werkgever van de inbreukmakende (ex-)werknemer aan te pakken.