Actualiteiten

Teken als bestuurder niet zomaar de jaarrekening!

De jaarrekening van een BV wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Decharge van bestuurders dient afzonderlijk te worden verleend. Hierop bestaat een uitzondering! Indien de jaarrekening – kort gezegd - door álle bestuurders (en commissarissen) wordt ondertekend en alle overige vergadergerechtigden hebben ingestemd met deze vaststelling, geldt dit als vaststelling van de jaarrekening én als decharge aan de bestuurders voor het desbetreffende boekjaar. Indien een aandeelhouder/bestuurder geen decharge wil verlenen aan medebestuurders zal deze aandeelhouder/bestuurder moeten afzien van ondertekening van de jaarrekening. In de statuten kan deze alternatieve wijze van vaststelling van de jaarrekening worden uitgesloten.