Actualiteiten

Treed desgewenst op tegen misleidende reclame van uw concurrent

Reclame moet aan verschillende regels voldoen. Eén van die regels is dat reclame niet misleidend mag zijn. Reclame kan misleidend zijn wanneer onware, onvolledige of suggestieve mededelingen worden gedaan, bijvoorbeeld wanneer in een advertentie staat dat een product een keurmerk heeft en dit in werkelijkheid niet zo is. Misleidende reclame kan ten opzichte van consumenten onrechtmatig zijn, maar bijvoorbeeld ook ten opzichte van u als concurrent. Als u daartegen wilt optreden via de rechter dan hoeft u alleen aannemelijk te maken dat sprake is van misleidende reclame. Het is vervolgens aan uw concurrent om te bewijzen dat de reclame niet misleidend is. Maak daar gebruik van. Desgewenst kunt u ook nog een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.