Actualiteiten

Treed op tegen onrechtmatige concurrentie

Wanneer u geen concurrentiebeding bent overeengekomen, is uw voormalig werknemer in principe vrij u te beconcurreren. Deze vrijheid is echter niet onbeperkt. Wanneer hij u als ex-werkgever op stelselmatige en substantiële wijze schaadt door u uw klanten, leveranciers of personeelsleden afhandig te maken met behulp van kennis en gegevens die hij bij u heeft verkregen, handelt hij onrechtmatig. Ook zijn nieuwe werkgever kan onrechtmatig concurreren als hij gebruik (of misbruik) maakt van dit onrechtmatig handelen van zijn werknemer. Als u daardoor schade lijdt, kunt u deze schade op uw oud-werknemer en/of zijn nieuwe werkgever verhalen. Ook zonder concurrentiebeding bent u dus niet geheel onbeschermd.