Actualiteiten

Twee aandachtspunten bij het sluiten van een overeenkomst in het kader van een 403-verklaring

Een moedermaatschappij die een 403-verklaring heeft gegeven, is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden uit rechtshandelingen van de betreffende dochtermaatschappij. Als u een overeenkomst aangaat met die dochter dient u rekening te houden met (de tekst van) de 403-verklaring. Bekijk de gedeponeerde 403-verklaring en controleer of de moedermaatschappij daadwerkelijk aansprakelijk is. De moedermaatschappij kan uiteindelijk de 403-verklaring beëindigen, ook voor  ‘oude schulden’. Kom met de moedermaatschappij overeen dat niet alleen in het openbaar mededeling zal worden gedaan over het voornemen tot intrekking van de 403-verklaring en de beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid, maar ook dat u als contractpartij persoonlijk wordt geïnformeerd.