Actualiteiten

Uw personeel monitoren tijdens het thuiswerken? Let goed op de (privacy)voorwaarden!

Als gevolg van het noodgedwongen thuiswerken zijn steeds meer werkgevers geïnteresseerd in het monitoren van het personeel. Dit is toegestaan, mits is voldaan aan enkele voorwaarden. Zo moet u als werkgever een legitieme reden hebben die prevaleert boven de belangen van uw personeel, zoals het belang op privacy. Daarbij speelt uw Ondernemingsraad (OR) een belangrijke rol. De OR heeft namelijk instemmingsrecht bij personeelsvolgsystemen. Om uw OR te steunen bij zijn beslissing, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens recent een handreiking uitgebracht. Wijs uw Ondernemingsraad op dit OR-privacyboekje en maak goede afspraken voordat u een personeelsvolgsysteem hanteert.