Actualiteiten

Valentijn op de werkvloer

Valentijnsdag: een dag die vonken doet overslaan. Maar wat nu als dit gebeurt tussen twee van uw werknemers? Juridisch gezien geldt dat iedereen recht heeft op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. U mag zich als werkgever dus feitelijk niet met de relatie van deze twee werknemers bemoeien. Wanneer het voor complicaties zorgt (of kan zorgen), zult u echter toch willen ingrijpen, bijvoorbeeld door middel van het geven van instructies of zelfs een overplaatsing of ontslag. Om die reden is het verstandig hierover iets te regelen in uw personeelshandboek. Neem dan desgewenst ook gelijk bepalingen op over het aangaan (en melden) van liefdesrelaties met concurrenten.