Actualiteiten

Verplichting tot huurbetaling in Coronatijden?

Als gevolg van een (al dan niet verplichte) sluiting van een verhuurd pand, kunt u als verhuurder niet langer voldoen aan uw verplichting de huurder ongestoord genot te verschaffen. Heeft een huurder dan recht op huurvermindering? De vraag is of de sluiting op grond van ‘de verkeersopvatting’ voor rekening van de huurder komt. Verdedigbaar is dat in deze uitzonderlijke situatie beide partijen de helft dragen. Let wel op dat in veel contracten is afgeweken van de wettelijke regeling (bijvoorbeeld in de ROZ-modellen), waardoor het voor de huurder lastiger is huurvermindering te vorderen. Probeer, bij problemen met huurbetalingen, in overleg tot een oplossing te komen.

 

P.S. Wilt u met ons én andere ondernemers sparren over Coronavraagstukken, log dan morgen, donderdag 26 maart 2020, om 11.30 uur in op onze Zoom-bijeenkomst! Meer over AvdW Zoomt in… op onze website.