Actualiteiten

Verreken tijdig de gefixeerde schadevergoeding bij ontslag op staande voet

Bij een terecht ontslag op staande voet is uw werknemer aan u een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd. Die schadevergoeding bestaat uit het loon over de opzegtermijn die uw werknemer bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst in acht had moeten nemen. Uit de wet volgt dat u de gefixeerde schadevergoeding mag verrekenen met het eventueel nog te betalen loon. Daarvoor is vereist dat u uw werknemer binnen twee maanden na het ontslag op staande voet schriftelijk van de schadevergoeding en verrekening op de hoogte stelt. Na deze periode van twee maanden kunt u de gefixeerde schadevergoeding niet meer vorderen en/of verrekenen. Verreken én stel uw werknemer hiervan dus tijdig schriftelijk op de hoogte.