Actualiteiten

Verstrek niet zonder meer het volledige personeelsdossier bij een fusie of overname

Bent u als ondernemer betrokken bij een fusie of een overname? Dan weet u dat het personeel in veel gevallen mee overgaat naar de verkrijgende partij. Datzelfde geldt voor de personeelsdossiers. Ook die gaan mee over naar de ‘nieuwe’ onderneming. Daarbij dient de ‘oude’ onderneming zich wel te houden aan een aantal regels teneinde de privacybelangen van de personeelsgegevens te beschermen. Enkele waarborgen van de Autoriteit Persoonsgegevens staan hieronder geformuleerd. Houd daar rekening mee wanneer u een onderneming overdraagt en personeel mee overgaat.

 

  • De overdracht moet worden aangekondigd in een daarvoor geschikt medium, zoals een personeelsblad of Intranet.

  • De werknemers moeten de mogelijkheid krijgen om bepaalde gegevens te laten verwijderen en bezwaar aan te tekenen tegen de overdracht. Als geen bezwaar is aangetekend, kan worden uitgegaan van veronderstelde toestemming van de werknemer voor de overdracht.

  • Er mogen niet meer gegevens worden verstrekt dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Daarom zullen alle personeelsdossiers moeten worden opgeschoond en moeten alle oude, niet meer relevante gegevens worden verwijderd.