Actualiteiten

Voer verbeurde dwangsommen op als kosten

Als ondernemer kunt u worden geconfronteerd met handhaving door bijvoorbeeld een gemeente of één van de Rijksinspecties. Boetes zijn niet fiscaal aftrekbaar. Verbeurde dwangsommen kunnen wel als kosten worden opgevoerd en zijn in die zin wel aftrekbaar van de vennootschaps- en inkomstenbelasting. Minister van Financiën Hoekstra heeft op 5 februari 2019 de Tweede Kamer toegezegd te onderzoeken of het mogelijk is dit te veranderen. Wanneer het mogelijk blijkt om dwangsommen fiscaal gelijk te trekken met boetes, zal dat worden geregeld in het Belastingplan van 2020. In ieder geval tot die tijd kunt u verbeurde dwangsommen nog als kosten opvoeren.