Actualiteiten

Voldoe voor 1 april 2020 aan de voorwaarden voor een lage WW-premie!

Sinds 1 januari 2020 betaalt u als werkgever een lage WW-premie over het loon van werknemers met een contract voor onbepaalde tijd. Voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd, oproepovereenkomsten of bepaalde uitzonderingen is een hoge WW-premie verschuldigd. Voor het afdragen van de lage WW-premie is vereist dat uw loonadministratie beschikt over schriftelijke, door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst of addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst van uw werknemers. Let op, als u niet vóór 1 april 2020 aan voornoemde voorwaarde voldoet, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd. Zorg dus dat u alles op tijd regelt!